Hoppa till innehåll
Media

Reformen av tingsrättsnätverket träder i kraft vid ingången av 2019

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2017 13.56
Pressmeddelande

Från och med ingången av 2019 minskar antalet tingsrätter från nuvarande 27 till 20. Republikens president stadfäste ikraftträdandet av reformen i dag den 14 december

Verksamma tingsrätter vid ingången av 2019 är Ålands, Södra Karelens, Södra Österbottens, Södra Savolax, Helsingfors, Östra Nylands, Kajanalands, Egentliga Tavastlands, Mellersta Finlands, Kymmenedalens, Lapplands, Västra Nylands, Uleåborgs, Birkalands, Österbottens, Norra Karelens, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands, Satakunta och Egentliga Finlands tingsrätter.

I reformen sammanslås Esbo och Västra Nylands tingsrätter, Mellersta Österbottens och Österbottens tingsrätter, Uleåborgs och Ylivieska-Brahestads tingsrätter samt Kemi-Torneå och Lapplands tingsrätter. Dessutom delas Hyvinge tingsrätts domkrets upp så att man slår samman dess södra kommuner och Östra Nylands, Tusby och Vanda tingsrätter samt dess nordliga kommuner och Egentliga Tavastlands tingsrätt.

Om tingsrätternas domkretsar föreskrivs genom förordning av statsrådet och om placeringen av tingsrätternas kanslier och sammanträdesplatser genom förordning av justitieministeriet. Dessa förordningar som genomförandet av reformen förutsätter ska utfärdas ännu före årets slut. 

När riksdagen antog lagstiftningen som gäller reformen förutsatte den att regeringen bevakar effekterna av omstruktureringen av tingsrätterna med särskilt fokus på den regionala tillgången till rättssäkerhet, fullföljandet av de språkliga rättigheterna, de ekonomiska konsekvenserna och utbudet av juridiska tjänster.

Ytterligare information:

Anne Hallavainio, regeringsråd, tfn 02951 50458, och

Jennimari Huovinen, regeringssekreterare, tfn 02951 50394, e-post [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial

Tillbaka till toppen