Hoppa till innehåll
Media

Konsumenttvistenämndens verksamhet utreds för att förbättra rättskyddet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.10.2023 15.22
Pressmeddelande

Justitieministeriet har utsett en utredare som ska bedöma behoven att utveckla konsumenttvistenämndens verksamhet. Till utredare utsågs vice häradshövding, tidigare verkställande direktör Irene Luukkonen.

I utredningen bedöms särskilt hur nämndens verksamhet kan utvecklas för att förkorta behandlingstiderna. Målet är att förbättra konsumenternas rättsskydd och se till att tvistemål avgörs inom en skälig tid. 

Utredning av utvecklingsbehoven i fråga om konsumenttvistenämnden ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo.

I utredningsarbetet ligger fokus på att:

  1. Bedöma ändamålsenligheten i konsumenttvistenämndens behörighet i förhållande till andra sätt att lösa tvister 
  2. Utreda olika sätt att utveckla nämndens resursanvändning och beslutsfattande för att ärendena ska kunna behandlas smidigare och snabbare
  3. Jämföra praxis för lösning av konsumenttvister i de nordiska länderna och Estland samt bedöma tillämpligheten av konstaterad god praxis i Finland 
  4. Lägga fram motiverade förslag till organisering av tvistlösningsverksamheten inom konsumenttvistenämndens behörighet samt till utveckling och effektivisering av nämndens verksamhet.

Under utredningsarbetet hörs centrala aktörer och intressentgrupper. Utredningen blir färdig i mars 2024.

Ytterligare information
Kirta Heine, regeringsråd, tfn 0295 150 214, [email protected]

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen