Hoppa till innehåll
Media

Kvaliteten på och tillgången till program för avbrytande av våld bör säkerställas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2022 14.09
Nyhet

I en arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet har man berett kvalitetskriterier för programmen för förebyggande och avbrytande av våld. Alla som är oroade över sitt våldsamma beteende ska ha möjlighet att få högklassiga och ändamålsenliga tjänster.

Syftet med kvalitetskriterierna är att hjälpa aktörer som erbjuder program för avbrytande av våld som riktar sig till tillvåldsutövare att planera och genomföra verksamheten enligt god praxis. Den som beställer tjänsterna kan med hjälp av kriterierna avgöra vad som förutsätts av programmen och programproducenten och hur verksamheten ska följas upp. Med hjälp av kvalitetskriterierna kan jämlika tjänster tryggas för alla som behöver dem. Syftet med kriterierna är att styra organiseringen av programmen för avbrytande av våld så att de regionala skillnaderna i tillgången och kvaliteten är så små som möjligt.

Kvalitetskriterierna är i stor utsträckning avsedda för olika program som är avsedda för vålds- och sexualbrottslingar. Kriterierna lyfter fram faktorer som är väsentliga med tanke på kartläggningen av situationen och som har en inverkan på våldsamt beteende. Utifrån dessa faktorer kan man bedöma vilka åtgärder som behövs för enskilda klienter.

Kvalitetskriterierna kan användas inom tjänster som produceras av både myndigheter och organisationer och som riktar sig till personer som redan gjort sig skyldiga till brott, som hänvisats till tjänsterna från social- och hälsovården eller som är oroade över sitt eget beteende.

Mer information: Minna Piispa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 223, [email protected]

Publikation: Kvalitetskriterier för program för förebyggande och avbrytande av våld (på finska)

 

Tillbaka till toppen