Hoppa till innehåll
Media

Ändringsbehoven i lagstiftningen om vårdnad om barn diskuteras – elektroniskt hörande på kommande

Utgivningsdatum 26.1.2016 14.25
Nyhet

Enligt statsminister Sipiläs regeringsprogram ska lagstiftningen om vårdnad om barn och umgängesrätt reformeras. Justitieministeriet har utarbetat en promemoria över sådana problem i tillämpningen av lagen som kommit till ministeriets kännedom samt olika förslag som gäller behoven att ändra lagen.

Till att börja med skickas promemorian ut på remiss till myndigheter och sakkunniga. I februari-mars ordnas det ett öppet elektroniskt hörande, och då är det möjligt att föra en mer omfattande offentlig debatt om projektet. Den närmare tidpunkten för hörandet meddelas senare.

Ändringsbehoven som tas upp i promemorian gäller bland annat barns växelboende samt arrangemangen kring umgänget mellan barnen och föräldrarna. Också behovet att fastställa umgängesrätt mellan barnet och dennes far- och morföräldrar har lyfts fram. Det har också ansetts finnas behov att ändra lagstiftningen för att skydda barn från fjärmande från den andra föräldern. Även Därtill har man lyft fram flera andra problem som gäller bland annat domstolsbehandlingen av vårdnadstvister.

Efter remissbehandlingen och det elektroniska hörandet ska det göras en grundlig utredning av ändringsbehoven. Beslut om den fortsatta beredningen ska fattas när utredningen har blivit klar.

Ytterligare upplysningar: lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260, e-post: fö[email protected] och lagstiftningsrådet Laura Määttänen, tfn 02951 50332, e-post fö[email protected]

Reform av lagstiftningen om vårdnad om barn och umgängesrätt (på finska)

Tillbaka till toppen