Hoppa till innehåll
Media

Straffen för sexualbrott mot barn skärps

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2019 13.26
Pressmeddelande

I strafflagen tas in en ny bestämmelse om grov våldtäkt av barn. Dessutom höjs maximistraffet för sexuellt utnyttjande av barn. Ändringarna träder i kraft den 15 april 2019.

Avsikten är att ikraftträdandet av ändringarna stadfästs vid presidentföredragningen i morgon fredag.

Den som genom en och samma gärning gör sig skyldig till grov våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande av barn ska dömas till straff för grov våldtäkt av barn. Bestämmelsen innebär att gärningsmannen i framtiden döms för ett och samma brott i sådana fall där man för närvarande dömer ut straff för två olika brott.

Utgångspunkten är att ett barn aldrig kan ge ett giltigt samtycke till samlag med en vuxen. Bestämmelsen om grov våldtäkt av barn tillämpas förutom på våldtäkter där man har använt våld även på fall där barnet inte kan försvara sig eller inte förmår utforma eller uttrycka sin vilja.

Straffskalan är 4-12 år fängelse, vilket betyder att minimistraffet höjs med två år.

Maximistraffet för sexuellt utnyttjande av barn höjs från nuvarande fyra till sex år i fängelse. I fortsättningen är det därmed möjligt att döma ut hårdare straff för de allvarligaste gärningarna, som inte fyller rekvisitet för grovt sexuellt utnyttjande av barn.

När riksdagen antog lagstiftningen förutsatte den bland annat att regeringen ytterligare skärper straffen för sexualbrott mot barn, särskilt minimistraffen, och att regeringen så snart som möjligt inleder en totalreform av lagstiftningen om sexualbrott.

Ytterligare upplysningar: Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 150 165, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen