Hoppa till innehåll
Media

Betaltjänstlagens tillämpningsområde utvidgas - ändringarna i kraft den 13 januari

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2017 13.56
Pressmeddelande

Från och med den 13 januari gäller betaltjänstlagen även sådana betalningsinitierings- och kontoinformationstjänster som tillhandahålls av andra än kontoförvaltande betaltjänstleverantörer. Kontoförvaltande betaltjänstleverantörer, såsom banker, ska bevilja även andra tjänsteleverantörer tillträde till betalningskonton. Detta betyder att kunden i fortsättningen kan initiera en betalning eller få information om sina bankkonton av en annan tjänsteleverantör än den kontoförvaltande banken.

Ändringarna beror på EU:s nya direktiv om betaltjänster som ska börja tillämpas den 13 januari. Direktivet syftar till att öka konkurrensen och förbättra betaltjänsternas säkerhet och konsumentskyddet. Betaltjänstdirektivet gäller bland annat betalningar med bank- eller kreditkort, via nätbanken eller med mobiltelefon.

Lagändringarna stadfästes vid presidentföredragningen i dag så att de träder i kraft den 13 januari 2018. 

Betaltjänstlagens tillämpningsområde utvidgas även till andra delar. I framtiden gäller lagen bland annat i högre grad än förut sådana mobilbetalningar som betalas i samband med telefonräkningen. Ett undantag utgörs av vissa enskilda betalningstransaktioner på högst 50 euro, vars sammanlagda värde inte överstiger 300 euro under en månad.

Betaltjänstanvändarens lagstadgade skyldighet att stå för förluster vid obehörig användning av ett betalningsmedel, till exempel ett kreditkort, begränsas till 50 euro. För närvarande är gränsen 150 euro. Denna begränsning gäller dock inte heller i fortsättningen sådana fall där betaltjänstanvändaren har handlat avsiktligt eller grovt vårdslöst. 

Också möjligheterna att ta ut extra avgifter vid användning av betalningssätt begränsas. I praktiken får extra avgifter inte tas ut om konsumenten använder de vanligaste bank- eller kreditkorten, såsom Visa eller MasterCard, för betalningen. 

Tjänsteleverantörerna ska enligt direktivet i regel använda stark kundautentisering till exempel vid elektroniska betalningar. Betaltjänstlagens nya bestämmelser om detta träder dock i kraft först senare.  Deras ikraftträdande är beroende av kommissionens tekniska standarder där det föreskrivs om närmare krav för den starka kundautentiseringen samt om undantag från kravet på stark autentisering bland annat när det gäller kontaktlös betalning och små betalningar. Å andra sidan är en tjänsteleverantör som inte använder stark autentisering redan från och med den 13 januari 2018 i regel själv ansvarig för obehörig användning av ett betalningsinstrument.

Genomförandet av det nya betaltjänstdirektivet förutsätter också ändringar i bland annat lagen om betalningsinstitut. Finansministeriet har berett en lag om detta och även den träder i kraft den 13 januari 2018. (FM:s pressmeddelande)

Ytterligare information: Pekka Pulkkinen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50224, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen