Hoppa till innehåll
Media

Mer uppgifter om inlösningstillstånd på webben

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2022 13.47
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för att förbättra tillgången till information om pågående inlösningsärenden på webben. Ändringarna förtydligar också möjligheten för andra än ägarna av fastigheten som är föremål för inlösning att uttrycka sin åsikt.

Nu får andra än de som är parter i ärendet information om ansökningar och beslut om inlösningstillstånd på kommunens anslagstavla. Enligt regeringens proposition ska handlingar och beslut i fortsättningen delges genom en kungörelse på den myndighets webbplats som avgör ärendet.

Till ägare av sådan fast egendom och innehavare av sådan nyttjanderätt som är föremål för inlösning delges ansökningshandlingarna och beslutet genom bevislig delgivning också i fortsättningen.

Ändringarna hör ihop med en reform av de allmänna bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen. Genom ändringarna kompletteras dessutom genomförandet av direktivet om miljökonsekvensbedömningar.

Reformen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

I lagförslaget ingår inga ändringar i ersättningsgrunderna i inlösningslagen. Reformen av dessa kommer inte att genomföras under denna regeringsperiod.

Mer information: Jari Salila, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 584, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen