Hoppa till innehåll
Media

Tiedot lunastuslupa-asioista jatkossa entistä laajemmin verkossa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2022 13.47
Tiedote

Hallitus esittää lunastuslakiin muutoksia, joilla parannetaan verkon kautta tapahtuvaa tiedonsaantia vireillä olevista lunastuslupa-asioista. Uudistus selkeyttää myös muiden kuin lunastuksen kohteena olevien kiinteistöjen omistajien mahdollisuutta lausua käsityksensä hankkeesta.

Tällä hetkellä lunastuslupahakemuksesta sekä asiassa annetusta päätöksestä tiedotetaan muille kuin asianosaille tavallisesti kunnan ilmoitustaululla. Hallituksen esityksen mukaan jatkossa asiakirjat ja päätös annetaan tiedoksi kuulutuksella, joka julkaistaan asian ratkaisevan viranomaisen verkkosivustolla.

Lunastuksen kohteena olevan omaisuuden omistajalle sekä käyttöoikeuden haltijalle hakemusasiakirjat ja päätös annetaan jatkossakin tiedoksi yleensä todisteellisesti.

Muutokset liittyvät hallintolain yleistiedoksiantoa koskevan sääntelyn uudistamiseen. Muutoksilla täydennetään lisäksi ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa.

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lakiehdotukseen ei sisälly lunastuslain korvausperusteita koskevia muutoksia. Näitä koskeva uudistus ei toteudu tällä hallituskaudella.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jari Salila, p. 0295 150 584, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Tillbaka till toppen