Hoppa till innehåll
Media

Minister Henriksson: Vid bekämpningen av sexualbrott är det viktigt att vid sidan om straffrättsliga metoder också påverka attityder

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.8.2022 16.25
Pressmeddelande

Justitieminister Anna-Maja Henriksson, som talade på jubileumsseminariet ”Puhutaan suostumuksesta!”, anser att den nya sexualbrottslagstiftningen är mycket viktig.

Syftet med reformen av bestämmelserna om sexualbrott i strafflagen, som stadfästes i juli, är att stärka vars och ens sexuella självbestämmande och skyddet av den personliga integriteten. Det centrala i reformen är att definitionen av våldtäkt i fortsättningen är samtyckesbaserad. 
– Sexuell självbestämmanderätt gäller alla. Den är en väsentlig grundläggande rättighet, som vi har förbundit oss att trygga. Där kan vi inte pruta det minsta, inte någonsin och under inga omständigheter, betonade justitieminister Anna-Maja Henriksson i sitt tal.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2023. På så sätt har både myndigheterna och allmänheten tid att förbereda sig på kraven i den nya lagstiftningen. I Sverige ledde motsvarande lagreform till en ökning av antalet fällande domar med upp till 75 procent.
– Det är viktigt att se till att myndigheterna i straffprocesskedjan, till exempel poliserna, åklagarna och domarna, får nödvändig tilläggsutbildning och tillräckliga resurser. Därmed kan vi försäkra oss om att de nya bestämmelserna tillämpas på ett ändamålsenligt sätt och att straffprocesserna framskrider så smidigt som möjligt. Ökningen av antalet domar i Sverige är ett tecken på att reformen kommer att ge önskad effekt, konstaterade Henriksson.

Offrets rättskydd förbättras avsevärt i och med reformen, och samtidigt ställs de som gjort sig skyldiga till brott till svars i högre grad än tidigare. Straffen för sexualbrott mot barn skärps också betydligt.

Minister Henriksson påminde samtidigt om att straffrättsliga metoder alltid ska tillgripas i sista hand, och att den förnyade strafflagen inte löser alla problem. 
– Brott ska förebyggas också med andra metoder. Vi måste vidta åtgärder för att ge framför allt barn och unga effektiv och aktuell sexualupplysning och -fostran. Vi kunde ta efter den svenska modellen, där läroplanen innehåller en helhet om sexualitet, samtycke och relationer. Det är en av de mest effektiva metoderna för att påverka attityder och förståelse om vikten av sexuellt självbestämmande och personlig integritet och om gränserna för dessa, sa Henriksson.

Mer information:
Oscar Byman, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 161 176, [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen