Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgrupp antog åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2020 11.50
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet har antagit de åtgärder som ska ingå i programmet för bekämpning av våld mot kvinnor. De sammanlagt 32 åtgärderna syftar till att förebygga särskilt hedersrelaterat våld och digitalt våld och att öka medvetenheten om dem. I åtgärderna betonas också det arbete som utförs bland förövarna samt vikten av att förbättra kunnandet i förundersöknings - och straffprocessen samt hos myndigheterna inom brottspåföljdsbranschen.

- Det är ytterst viktigt att bekämpa våld mot kvinnor. Det handlar om ett allvarligt problem. Jag är mycket nöjd att vi genom ett tvärsektoriellt samarbete över förvaltningsgränserna och genom samråd med intressegrupperna har lyckats skapa en så mångsidig helhet, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson, ordförande för ministerarbetsgruppen.

Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor har beretts av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet. Bekämpningsprogrammet är en av statsminister Sanna Marins regerings viktigaste insatser för att förbättra brottsoffrets ställning och för att förebygga våld. Dessutom är den ett svar på de internationella rekommendationer som Finland har fått om att ingripa i våld mot kvinnor.

Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor blir klart inom kort och offentliggörs vid ett evenemang som hålls den 22 oktober. Evenemanget kan följas i direktsändning.

Ytterligare information:
Malin Brännkärr, statssekreterare, tfn 040 534 7727, [email protected]

Otto Andersson, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 0295 150 121, [email protected]

Venla Salmi, generalsekreterare för ministerarbetsgruppen, tfn 0295 150 064, [email protected]

Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor: Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman, JM, tfn 0295 150 418, [email protected]

Tillbaka till toppen