Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgrupp: Finland tar emot syriska, afghanska, kongolesiska och från Libyen evakuerade flyktingar i flyktingkvoten för 2023

inrikesministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2022 12.03
Pressmeddelande

Nästa år tar Finland emot 1 050 kvotflyktingar. Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet fastställde i dag hur kvoten fördelas mellan olika flyktinggrupper. Ordförande för ministerarbetsgruppen är justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I flyktingkvoten för 2023 tar Finland emot sammanlagt 420 syriska flyktingar från Libanon och Turkiet, 210 afghanska flyktingar från Iran och 160 kongolesiska flyktingar från Zambia. Dessutom tar Finland emot 130 flyktingar som evakuerats från Libyen till Rwanda och 130 flyktingar utan avgränsningar i fråga om nationalitet eller region, inklusive akuta fall.

Flyktingkvoten har beretts utifrån ett förslag som FN:s flyktingkommissariat UNHCR har gett Finland. Finland ska i regel fortsätta att ta emot samma flyktinggrupper som under de senaste åren. Kontinuiteten är till fördel, eftersom man då på bästa möjliga sätt kan dra nytta av tidigare erfarenheter. Dessutom underlättas integrationen när det finns tillgång till tolkar och nätverk bestående av personer som hör till samma nationalitets- och språkgrupp som de flyktingar som tas emot.

– Finland fortsätter konsekvent att ta emot de mest utsatta och sårbara flyktingarna. Till exempel vid valet av afghanska flyktingar prioriteras kvinnor och flickor som är hotade på grund av sitt kön, sexuella minoriteter, barn och unga som är utsatta för fara, människorättsförsvarare, kvinnliga aktivister och journalister, personer som av hälsoskäl är i behov av vidarebosättning och andra i en särskilt utsatt ställning, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Riksdagen fattar det slutgiltiga beslutet om flyktingkvoten i december i samband med att budgeten fastställs.

Behovet av att skydda kvotflyktingar bedöms redan på förhand
​​​​​​​

Att ta emot kvotflyktingar är ett av de effektivaste sätten att hjälpa dem som har det sämst ställt. Samtidigt är det ett effektivt sätt att stödja länder där det finns stora grupper flyktingar. De finländska myndigheterna väljer de flyktingar som tas emot i Finland utifrån UNHCR:s förslag. Behovet av skydd och förutsättningarna för integration bedöms redan innan flyktingarna anländer till Finland.

Finland har tillsammans med Europeiska kommissionen uppmuntrat även andra EU-länder att delta i mottagandet, det vill säga vidarebosättningen, av kvotflyktingar. De globala behoven av vidarebosättning har ökat under de senaste åren. Europeiska kommissionen stöder medlemsländerna via asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) genom att betala 10 000 euro för varje kvotflykting som tas emot.

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet​​​​​​​

Ytterligare information:
Mirka Eirola, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 383, [email protected] (flyktingkvoten)

Mikko Jalo, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Mikkonen)

Tillbaka till toppen