Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen: beredningen av handlingsplanen mot människohandel inleds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2020 11.32
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet har beslutat att inleda beredningen av åtgärderna för att bekämpa människohandel. Målet är att realiseringen av rättssäkerheten ska bli effektivare och att människohandelsoffer ska få en bättre ställning.

Arbetet börjar med beredningen av handlingsplanen, och arbetsgruppen för detta tillsätts inom de närmaste veckorna. Handlingsplanen utgör en omfattande helhet. Under beredningen ordnas också samråd med frivilligorganisationer och andra aktörer.  Arbetsgruppen beaktar undantagsförhållandena och omorganiserar vid behov samråden enligt den rådande situationen.  

- Vi behöver effektivare åtgärder för att bekämpa människohandeln. De viktigaste målen gäller att kunna ge offren bättre hjälp och att kunna avslöja människohandel i ett tidigare skede. Regeringsprogrammet innehåller flera konkreta åtgärder för detta. Det är viktigt att åtgärda de problem som beror på lagstiftningen och myndighetsförfarandena, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Planen för genomförandet av demokratiprogrammet har godkänts

Ministerarbetsgruppen har godkänt planen för genomförandet av demokratiprogrammet.  Målet är att utveckla demokratin i Finland genom långsiktiga och konsekventa åtgärder.

- Rättsstatsprincipen, en fungerande demokrati och ett ömsesidigt förtroende är grundpelarna i vårt samhälle. De får en större tyngd under de undantagsförhållanden som vi lever i nu. Nu är det också viktigare än någonsin att skapa nya sätt att kommunicera med varandra, konstaterar minister Henriksson.

I det nationella demokratiprogrammet 2025 betonas delaktigheten och en ny slags växelverkan inom förvaltningen. Man strävar efter att öka människornas förtroende för det demokratiska systemet och försnabba ibruktagandet av nya sätt för människor att delta, bli hörda och kommunicera med varandra. 

Programmet främjar förutsättningarna för medborgarverksamhet samt demokrati- och människorättsfostran och ungdomars delaktighet. I programmets parlamentariska arbetsgrupper utvecklar man val- och partilagstiftningen och lagen om medborgarinitiativ samt bereder ett öppenhetsregister.

Handlingsplanen kommer att kompletteras under arbetets gång på basis av den respons som inkommer.  

Ytterligare information:

Malin Brännkärr, statssekreterare, tfn 040 534 7727, [email protected]

Otto Andersson, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 0295 150 121, [email protected]
Venla Salmi, generalsekreterare för ministerarbetsgruppen, tfn 0295 150 064, [email protected]

Arbetet mot människohandel:
Venla Roth, statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel, tfn 0295 150 011, [email protected]  

Demokratiprogrammet 2025:
Niklas Wilhelmsson, enhetschef, tfn 02951 50348, [email protected]
Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig, tfn 02951 50416, [email protected]

Följ hur demokratiprogrammet framskrider

Tillbaka till toppen