Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Häkkänen: EU effektiviserar det rättsliga skyddet för betaltjänsterna

Justitieministeriet
9.3.2018 15.16
Pressmeddelande

- Det är hög tid att uppdatera EU:s strafflagstiftning om betalningsmedelsbedrägerier. Genom ett nytt direktiv ska det rättsliga skyddet för betaltjänster i hela Europa effektiviseras för att minska de brott inom betaltjänsterna som i allt större utsträckning begås digitalt och på webben, sade justitieminister Antti Häkkänen vid mötet för EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel den 9 mars.

Justitieministrarna stödde förslaget till direktivet om betalningsmedelsbedrägerier, och förhandlingarna om direktivet kan nu inledas med Europaparlamentet. 

Målet för direktivförslaget är en teknikneutral reglering som även ska omfatta bedrägerierna i samband med betalningsmedel och virtuella valutor i datanät. EU:s gällande bestämmelser om betalningsmedelsbedrägerier gäller i huvudsak olovlig användning av betalkort och checkar.

Justitieministrarna diskuterade också den gränsöverskridande åtkomsten till elektroniskt bevismaterial i samband med brottsutredningar. Kommissionen har för avsikt att under vårens lopp lämna ett förslag till lagstiftning om saken. EU strävar efter att förbättra tillgången till elektroniskt bevismaterial, eftersom brotten allt oftare begås på webben. Det kan till exempel handla om uppgifter om e-postprofiler, dvs. vem som är innehavare av ett visst e-postkonto.

- Brott begås i allt högre grad i en internationell elektronisk miljö. Vi behöver nya medel för att skydda medborgarna och företag mot brott och för att straffansvaret ska kunna förverkligas. Jag vill poängtera att det internationella straffrättsliga samarbetet i första hand bör bygga på avtal om rättshjälp - även om vi lever i en cybervärld. I de lagar som stiftas om den gränsöverskridande åtkomsten till elektroniskt bevismaterial ska det finnas en balans mellan säkerheten och de grundläggande rättigheterna, betonade justitieminister Häkkänen. 

Minister Häkkänen diskuterade med Danmarks justitieminister Søren Pape Poulsen om det möte mellan Europarådets justitieministrar som hålls i Köpenhamn i april. Dessutom diskuterade han med Österrikes justitieminister Josef Moser om agendan för det EU-ordförandeskap som inleds i juli och mötte kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen

Ytterligare information:  Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman, tfn +358 2951 50170, Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn +358 2951 50131

Tillbaka till toppen