Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Häkkänen: Nya medel för bekämpning av terrorism i strafflagen

Justitieministeriet
5.4.2018 18.23 | Publicerad på svenska 6.4.2018 kl. 10.37
Pressmeddelande

- Terrorism är ett av de största säkerhetshoten i världen. Det är viktigt att Finland följer den europeiska utvecklingen och tillgriper alla nödvändiga medel för att bekämpa terrorism, skriver justitieminister Antti Häkkänen i justitieministeriets blogg.

Regeringen har i dag överlämnat till riksdagen ett förslag till ändring av strafflagens bestämmelser om terroristbrott. Enligt förslaget ska självstudier för ett terroristbrott kriminaliseras och omfattningen av bestämmelserna om resor i syfte att begå ett terroristbrott utvidgas.
 
- Till exempel självstudier i användning av sprängämnen eller skjutvapen kan anses främja begående av en terroristattack på samma sätt som mottagande av liknande utbildning av någon annan, vilket redan i nuläget är straffbart. Insamling av material för lagliga syften ska dock inte betraktas som självstudier.
 
- Resor från Finland till utlandet i syfte att begå ett terroristbrott har redan kriminaliserats, men resor till Finland i detta syfte är inte ännu straffbart. Det är skäl att täppa till denna lucka i lagstiftningen, skriver minister Häkkänen.

Läs minister Häkkänens blogginlägg (på finska)

Tillbaka till toppen