Hoppa till innehåll
Media

Minister Häkkänen: Kombinationsstraffet syftar till att minska återfallsrisken speciellt i allvarliga våldsbrott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2017 12.26 | Publicerad på svenska 1.12.2017 kl. 13.33
Pressmeddelande

Republikens president har i dag stadfäst lagen om kombinationsstraff. Straffet införs i början av nästa år.

- Detta är ett nytt straffalternativ för personer som upprepade gången gjort sig skyldiga till särskilt allvarliga våldsbrott. Straffet gäller en mycket liten grupp av fångar, men jag anser att det är ett viktigt tillägg till vårt påföljdssystem, konstaterar justitieminister Antti Häkkänen.

Kombinationsstraffet består av ovillkorligt fängelse och en därpå följande övervakningstid på ett år. Ett kombinationsstraff kan dömas ut till en återfallsförbrytare som gör sig skyldig till allvarliga brott och som anses vara synnerligen farlig för någon annans liv, hälsa eller frihet. Det nya straffet ersätter det nuvarande straffet för farliga återfallsförbrytare som avtjänas i sin helhet i fängelse. För närvarande ställs en del av de fångar som avtjänar hela strafftiden i fängelse inte alls under övervakning efter frigivningen.

- Det nya straffet är riktat till personer som löper speciellt stor risk att upprepa ett allvarligt brott.  I framtiden kan denna grupp omfattas av särskilda övervakningsåtgärder. Den progressiva frigivningen syftar till att minska risken för återfall i brott, betonar Häkkänen.

Enligt minister Häkkänen är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid de situationer där risken för återfall är hög.

- Kombinationsstraffet ger möjlighet att påverka just dessa situationer, säger ministern.
 
Mer information:
Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131
 
Mer om kombinationsstraffet

Tillbaka till toppen