Hoppa till innehåll
Media

Minister Lindström deltog i öppnandet av en telefonjourtjänst för offer för våld i nära relationer

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2016 11.26
Pressmeddelande
Enligt justitie- och arbetsminister Jari Lindström har man under året vidtagit flera åtgärder för att förbättra brottsoffers ställning. - För det första har man utvidgat förundersökningsmyndigheternas skyldighet att underrätta målsägande om deras rättigheter. Till brottsoffer ska bland annat ges information om tillgängliga stödtjänster, berättade minister Lindström vid tillställningen som ordnades i samband med öppnandet av telefonjourtjänsten Nollalinja i Helsingfors idag.
- För det andra har man i lag tagit in bestämmelser om personlig bedömning av en målsägande. Syftet med bedömningen är att utreda vilka särskilda åtgärder som behövs för att skydda offret för ytterligare lidanden vid förundersökningen eller rättegången, fortsatte ministern.

- För det tredje har bestämmelserna om anmälan om frigivning av en fånge eller en häktad preciserats. Offer för vissa allvarliga brott, såsom vålds- och sexualbrott, har rätt att få en anmälan om att gärningsmannen har frigivits.

Minister Lindström konstaterade att dessa lagändringar stödjer justitieministeriets strategiska mål som gäller att trygga skyddet för den svagare parten. Öppnandet av telefonjourtjänsten Nollalinja är en del av arbetet för att förbättra de stödtjänster som erbjuds till brottsoffer.

Telefonjourtjänsten Nollalinja (080 005 005) som öppnades i måndags finansieras med brottsofferavgiften som togs i bruk i början av december. Intäkterna från brottsofferavgiften beräknas uppgå till ca 4,5 miljoner euro per år. Justitieministeriets statsunderstöd används speciellt för att finansiera Brottsofferjourens och Nollalinjas verksamhet.

- Denna tjänst är ett resultat av organisationernas sakkunskap och förbindelse samt ett fungerande samarbete mellan olika aktörer och ministerier, konstaterade minister Lindström.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Leena Riekkola, tfn 02951 60375, konsultativ tjänsteman Mervi Sarimo, tfn 02951 50570

Jari Lindström
Tillbaka till toppen