Hoppa till innehåll
Media

Minister Lindström deltar i Europarådets justitieministermöte i Bulgarien

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2016 12.01
Pressmeddelande

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström deltar i mötet mellan Europarådets justitieministrar i Bulgarien den 21 - 22 april. Temat för mötet är rättsväsendets oavhängighet och oberoende i Europarådets medlemsstater. Ministrarna ska vid mötet godkänna ett åtgärdsprogram i frågan.

Bristerna i fråga om domstolsväsendets oavhängighet ansågs vara en central utmaning i den rapport som Europarådet publicerade 2015 och som behandlade läget för demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i medlemsländerna. Enligt rapporten uppvisar upp till en tredjedel av medlemsländerna brister i denna fråga.

Andra ämnen för justitieministermötet är rättsväsendets roll i ett demokratiskt samhälle, tryggandet av enskilda domares oavhängighet och det allmänna förtroendet för rättsväsendet.

Europarådets primära uppgift är att trygga och utveckla de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen. I detta arbete är avtal som binder medlemsländerna ett viktigt redskap, liksom även uppföljningen av avtalen. Till organisationen hör sammanlagt 47 stater.

Mer information:
Leena Riekkola, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 46 922 95 93,
Jussi Mäkinen, sekreterare för internationella ärenden, tfn +358 50 573 299,
e-post: [email protected]

Ytterligare information om justitieministermötet (på engelska)

Jari Lindström
Tillbaka till toppen