Hoppa till innehåll
Media

Minister Lindström: Bekämpning av korruption främjar demokrati

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2016 10.25
Pressmeddelande
Justitie- och arbetsminister Jari Lindström understryker att det även i Finland är viktigt att arbeta mot korruption. Han talade om detta vid seminariet som ordnades på dagen mot korruption i Helsingfors.

- Det är skäl att komma ihåg att korruption förekommer även hos oss och att det är viktigt är att bekämpa och förebygga korruptiv verksamhet, eftersom den oftast är dold för offentligheten och äger rum inom slutna kretsar och bakom stängda dörrar, konstaterade ministern.

Minister Lindström berättade att man som bäst bereder en strategi mot korruption. - I strategin talas det bland annat om vikten av att öka kännedomen om detta fenomen. Det betonas att allmänheten och tillsynsmyndigheterna måste kunna identifiera korruptiv verksamhet för att den ska kunna synliggöras. I strategin framhävs också att det behövs mer information och forskningsdata om korruption.

Minister påpekade att korruption blir dyrt. - Enligt en färsk undersökning som gjorts på uppdrag av Europaparlamentet kan priset på korruption uppgå till upp till 990 miljarder euro per år. Också med tanke på detta är det viktigt att arbeta mot korruption i hela Europa, även i Finland.

- Det är viktigt att vi har ett bra rykte. Vi vill att Finland också i framtiden är känt som ett land som handlar på ett etiskt sätt och enligt principerna för god förvaltning, och som ett land man vill investera i och samarbeta med, konstaterade ministern.

- Genom att arbeta mot korruption kan vi främja demokrati och förverkligandet av rättsstatsprincipen. Vi ökar också det allmänna förtroendet för beslutsfattandet och beslutsfattare, vilket ligger i allas intresse.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Leena Riekkola, tfn 02951 60375
konsultativ tjänsteman Catharina Groop, tfn 02951 50207

Jari Lindström
Tillbaka till toppen