Hoppa till innehåll
Media

Minister Lindström: Med yttrandefrihet kommer även ett ansvar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2016 11.00
Pressmeddelande
- Vi alla bär ansvar för att skapa ett konstruktivt samhällsklimat. Utslagning och diskriminering kan leda till att man hamnar utanför samhället och i värsta fall även till radikalisering. Det börjar med en tanke som sedan kan leda till ord och handlingar. Det är bra att komma ihåg att med yttrandefrihet kommer även ett ansvar konstaterade justitie- och arbetsminister Jari Lindström i sitt tal vid jubileumsseminariet "Yttrandefrihetens utmaningar i dag".
Lindström betonade att en god samtalskultur bygger på respekt för varandra. I sitt tal lyfte han fram frågan om extremrörelser.

- Lagstiftningen ger redan nu medel för att ingripa i extremrörelsers verksamhet. Det är dock klart att det inte räcker med lagstiftning utan det måste också ses till att klimatet i samhället inte ger grogrund för extremrörelser. I fråga om detta är bl.a. åtgärderna för att motarbeta samhälleliga problem såsom utslagning och ojämlikhet viktiga, sade Lindström.

Lindström anser att offentlighetsprincipen och offentlighetslagen för sin del tryggar att rätten till yttrandefrihet kan tillgodoses.

I grundlagen föreskrivs det om yttrandefriheten och offentlighetsprincipen i samma paragaraf. Offentlighetsprincipen utgör grunden utövandet av yttrandefriheten och möjligheterna att delta i den samhälleliga debatten.

Justitieministeriet bereder för närvarande ett demokratipolitiskt handlingsprogram och en handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter. Målet är att främja tillgodoseendet av medborgarnas grundläggande och mänskliga rättigheter samt lika möjligheter att delta.

- I dessa projekt diskuteras frågor som gäller bl.a. jämlikhet, en god samtalskultur samt demokrati- och människorättsfostran. Genom lyfta fram dessa teman kan man också främja förverkligandet av yttrandefriheten, påpekade minister Lindström.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Arto Järvinen, tfn 02951 60499, e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen