Hoppa till innehåll
Media

Ministrarna med ansvar för samefrågor och ordförandena för sametingen träffas den 18 november 2020

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2020 14.05
Pressmeddelande

De nordiska ministrarna med ansvar för samefrågor och sametingsordförandena samlas till ett distansmöte den 18 november 2020. Justitieminister Anna-Maja Henriksson är ordförande för mötet.

Ministrarna och sametingsordförandena från Finland, Sverige och Norge diskuterar bland annat den nordiska samekonventionen, inrättandet av de samiska språkens kompetens- och resurscenter Sámi Giellagáldu och coronapandemins inverkan på den samiska befolkningen.

- Samarbetet mellan de ministrar som ansvarar för samefrågor och företrädarna för sametingen i alla tre länderna är mycket viktigt. Samerna är ett folk som bor på flera staters territorium, och därför behövs det samarbete, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I samband med mötet utdelas det samiska språkpriset Gollegiella

I samband med mötet utdelas Gollegiella, nordiskt samiskt språkpris. Språkpriset delas ut till enskilda personer eller organisationer i Norge, Sverige, Finland eller Ryssland som har gjort en insats för att främja de samiska språken. Prissumman är 15 000 euro.

Ytterligare information:
Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 018, [email protected]
Malin Brännkärr, statssekreterare, tfn 040 534 7 727, [email protected]

Finland ordförandeland för det nordiska samarbetet i sameärenden 2020

Mer om Gollegiella-priset
GOLLEGIELLA – Nordiskt samiskt språkpris delas ut hösten 2020

Tillbaka till toppen