Hoppa till innehåll
Media

Närpes och Punkalaidun får erkännande för föredömligt främjande av etniska relationer

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2016 13.01
Pressmeddelande
Delegationen för etniska relationer, som verkar i samband med justitieministeriet, delar i år ut sitt kommunpris till Närpes och Punkalaidun. Priset har sedan 2012 delats ut till kommuner och städer som i sin verksamhet på ett föredömligt sätt har främjat goda etniska relationer i områden. Närpes och Punkalaidun fick också erkännande för sina åtgärder för att främja ett pluralistiskt arbetsliv.
Priset delades ut idag den 14 september under Kommunförbundets evenemang Kommunmarknaden.

Med årets pris vill delegationen betona det länge pågående arbetet för att sysselsätta invandrare, särskilt på små orter. Det är inte enkelt att integrera invandrare i kommuner på landsbygen och nya invånare syns tydligare i befolkningsstrukturen. De positiva effekterna av invandring och ett mer pluralistiskt samhälle på landsbygden diskuteras allt för sällan.

Punkalaidun och Närpes är båda små kommuner där antalet invandrare vuxit av olika orsaker. De har också olika utgångslägen när det gället att ta emot invandrare och flyktingar och hjälpa dem att integreras.

Närpes har under de senaste åren fokuserat på arbetsrelaterad invandring och staden har tagit emot endast ett litet antal flyktingar. År 2014 tog Närpes emot en grupp på 20 sudanesiska flyktingar. De nya kommuninnevånarna har stimulerat kommunens ekonomi. De har börjat köpa gamla hus i kommunens byar och tack vare det har byaskolor som lidit av minskat elevunderlag kunnat fortsätta sin verksamhet. Närpes har utvecklat olika utbildningsmodeller till stöd för integrationen och modellerna har tagits i bruk i samarbete med andra kommuner i regionen.

I Punkalaidun har det länge funnits flyktingförläggningar. Kommunen har under årens lopp tagit emot kvotflyktingar och utvecklat modeller för integration. Genom olika projekt har sysselsättningen bland invånare med invandrarbakgrund utvecklats med goda resultat. De modeller som utvecklats har också tagits i bruk i grannkommunerna och till och med internationellt. Europeiska nätverket för landsbygdsutveckling nämner Punkalaidun som ett exempel på föredömlig integration i en kommun.

Ytterligare information:
Peter Kariuki, överinspektör, delegationens generalsekreterare, tfn 02951 50191, och Nina Suorsa, inspektör, delegationens sakkunnigsekreterare, tfn 02951 50279, e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen