Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Justitieminister Antti Häkkänen: Konsumentskyddet vid digital handel ska förbättras - Nya befogenheter för konsumentskyddsmyndigheten

Justitieministeriet
23.10.2018 16.30 | Publicerad på svenska 23.10.2018 kl. 17.16
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen talade vid jubileumsseminariet för att fira den 40-åriga konsumentskyddslagen i dag i Helsingfors och påminde att då teknologin och tjänsterna ändras behöver också konsumenterna allt starkare skydd.

- En betydande del av handeln och människors dagliga verksamhet sker numera på webben. I takt med den tekniska utvecklingen och digitaliseringen blir miljön för konsumenthandel allt mer komplicerad. Det ligger i både konsumenters och företagens intressen att nätköp kan göras på ett säkert och öppet sätt, sade Häkkänen.

Ett viktigt reformprojekt med tanke på detta är den pågående beredningen för att utvidga konsumentombudsmannens befogenheter. Starka konsumentskyddsmyndigheter är viktiga såväl för att trygga konsumenternas rättsliga ställning som för att garantera jämlika konkurrensförutsättningar för företagen.

- De företag som följer reglerna har nytta av att man ingriper i verksamhet som bryter mot lagen. Konsumentskyddsmyndigheterna ska ha tillräckliga befogenheter att ingripa i problem. Jag har i juni tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda behövliga ändringar i konsumentskyddsmyndigheternas befogenheter för att se till att konsumentskyddslagstiftningen iakttas effektivt, berättade Häkkänen.

Ytterligare information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 029 515 0131, [email protected]

Minister Häkkänens tal (på finska)

Tillbaka till toppen