Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Justitieminister Häkkänen träffade Kinas justitieminister – tog upp mänskliga rättigheter och advokaternas ställning

Justitieministeriet
1.2.2018 15.01 | Publicerad på svenska 1.2.2018 kl. 15.26
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen träffade i dag den 1 februari Kinas justitieminister Zhang Jun i Peking. Ministrarna samtalade bland annat om de mänskliga rättigheterna, domstolarnas oberoende, advokaters rättigheter samt Kinas och Finlands rättsliga samarbete.

- Kina är en av de tyngsta aktörerna i världen och deras rättsliga tänkande avspeglar sig på världspolitiken. Finland bedriver nära samarbete med Kina på det rättsliga området. Vi vill stödja Kinas rättsstatsutveckling och att stärka de mänskliga rättigheternas ställning i det rättsliga tänkandet i Kina.

Det rättsliga samarbetet har syftat till att stödja de områden som varit viktiga för Kina vid olika tidpunkter. De viktigaste samarbetsformerna är bilaterala expertseminarier och besök, som gett upphov till viktiga rekommendationer bland annat gällande brottsbekämpning, rättshjälp, advokaters ställning och brottspåföljd.

I diskussionen lyfte minister Häkkänen fram situationen för de mänskliga rättigheterna och advokaternas centrala roll i att rättsskyddet förverkligas.

- Vi är oroade över att advokater anhålls och över hur de behandlas i Kina. I en rättsstat har advokaterna en central roll och de måste ha en möjlighet att utföra sitt arbete i överensstämmelse med sina rättigheter, sade minister Häkkänen till minister Zhang.

Minister Häkkänen tog också upp terrorismbekämpningen och de mänskliga rättigheterna.

- Vi får inte kränka de mänskliga rättigheterna i säkerhetens namn. Ny teknik och övervakningsmetoder måste till exempel vara förenliga med de mänskliga rättigheterna, sade Häkkänen.

Minister Häkkänen framhöll också att företag behöver ett pålitligt rättssystem.

- Till exempel domstolarnas oberoende och skyddet av immateriella rättigheter är viktiga för företag. En pålitlig rättslig miljö är en avgörande faktor för ekonomisk tillväxt, sade Häkkänen.

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn +358 50 512 7946

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen