Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Justitieminister Antti Häkkänen: Informationsreglering är en avgörande faktor inom ekonomi, säkerhet och demokrati

Justitieministeriet
25.5.2018 17.06 | Publicerad på svenska 29.5.2018 kl. 10.43
Pressmeddelande

Information är den moderna oljan. Information och hur man använder den kommer att spela en avgörande roll under kommande år med avseende på ny affärsverksamhet och ekonomisk tillväxt, säkerhet, demokrati och vardagstjänster, skriver justitieminister Antti Häkkänen i justitieministeriets blogg.

I EU godkändes den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) för två år sedan och idag, fredag, börjar den tillämpas. I första början präglades den offentliga debatten av en oro för de nya skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen, men till följd av dataskyddsskandalerna har debatten under den senaste tiden fått nya nyanser.

- Rättsstaten måste kunna möjliggöra en omfattande användning av information och nya innovationer samtidigt som medborgarnas privatliv skyddas. Europa håller på att ta ledningen för datapolitiken. I USA och Asien har man ännu inte ens försökt finna medel för att skapa denna balans, skriver Häkkänen.

Den tydligaste förändringen ur medborgarnas synvinkel är att reformen förenhetligar dataskyddet i Europa.

- Medborgarna har samma rättigheter oavsett var den registeransvariga finns. De kan i fortsättningen sköta ärenden hos dataskyddsmyndigheten i den egna medlemsstaten trots att den påstådda förseelsen skulle ha skett någon annanstans.

Läs minister Häkkänens blogginlägg.

Ytterligare information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Tillbaka till toppen