Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Justitieminister Antti Häkkänen: En fungerande demokrati förutsätter kontinuerligt arbete

Justitieministeriet
9.10.2018 14.14
Pressmeddelande

Det krävs kontinuerligt och målmedvetet arbete för att upprätthålla en fungerande demokrati och trygga de grundläggande och mänskliga rättigheterna, sade justitieminister Antti Häkkänen i dag på den riksomfattande Demokratidagen som firades i Kommunernas hus. Ministern delade ut årets demokratipris till Kvinnliga journalister rf och Förbundet för mänskliga rättigheter rf.

Kvinnliga journalister rf belönades för föreningens utbildningssamarbete med det lokala nätverket av kvinnliga journalister i Afghanistan. Förbundet för mänskliga rättigheter rf belönades för arbetet för att förnya webbplatsen Ihmisoikeudet.net med information om mänskliga rättigheter.

Den finska demokratins styrkor är ett fritt civilt samhälle, hög utbildning, låg korruptionsnivå, jämställdhet mellan könen och förtroende för samhället. Minister Häkkänen påminde dock att bl.a. differentieringen i ungas samhällsengagemang är ett oroväckande fenomen.

- Detta fenomen kan på längre sikt försämra förtroendet för samhällets verksamhet. Förtroende är en viktig samlande kraft i samhället.

Under denna regeringsperiod har man prioriterat åtgärder för att främja fostran till demokrati och mänskliga rättigheter. Också till Finlands internationella människorättspolitiska mål hör att öka öppenheten och olika parters möjligheter att delta.

- I dagens värld stöter man på falska nyheter och hatretorik. Därför behöver både ungdomar och vuxna utveckla sin förmåga att tänka kritiskt. När det gäller att minska effekterna av falska nyheter är god mediekompetens och källkritik viktiga färdigheter. Det är centralt att man redan i grundskolan lär sig att tänka självständigt och kritiskt. Dessa färdigheter bidrar också till demokrati och de mänskliga rättigheterna, sade Häkkänen.

Justitieministeriet har i år startat ett projekt för att samla och samordna de åtgärder som statsrådet fastställt för att främja ungas delaktighet och utveckla demokrati- och människorättsfostran. Som en del av projektet ska Helsingfors universitet bl.a. kartlägga utbudet av material som gäller demokrati- och människorättsfostran och lämpar sig för undervisning och pedagogik och utveckla en webbkurs om demokrati- och människorättsfostran för lärare.

- I projektet ska man också förbättra utbudet av verksamhet som stärker ungas lika möjligheter att delta samt genomföra försök för att främja ungas delaktighet. Projektet genomförs i ett nära samarbete mellan myndigheter från olika förvaltningsområden, kompetenscentrum på ungdomsområdet, högskolor och frivilligorganisationer.

Ytterligare information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 029 515 0131

Minister Häkkänens tal (på finska) 

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen