Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Justitieminister Antti Häkkänen: Estland har en viktig roll i rättstatsutvecklingen i Östeuropa

Justitieministeriet
19.2.2018 19.30
Pressmeddelande

Estlands och Finlands framgång stöder sig på rättsstatsprincipen, fria val, medborgerliga rättigheter och marknadsekonomi, sade justitieminister Antti Häkkänen i dag i sitt tal vid den estniska rättsstatens hundraårsjubileumsfest i Tallinn. Enligt Häkkänen är Estland, som på 1990-talet övergav socialismen, det bästa exemplet i Europas närhistoria på framgång som grundar sig på nya värderingar.

- Det estniska samhället grundades på rättsstatsprincipen, marknadsekonomi, medborgerliga rättigheter och fria val, vilket har lett landet mot framgång. I Finland har utvecklingen av landet redan före självständigheten byggt på rättsstatsprincipen. Som arv efter Svinhufvud, har Finlands nationella frihet, en rättsstat som grundar sig på lagstiftning och demokrati som bygger på fria val varit obestridliga grundläggande värderingar i vårt land. I fjol firade vi 100-årsjubileet för Finlands självständighet - nu får vi tillsammans fira er självständighet, sade Häkkänen i sitt hälsningstal.

Enligt Häkkänen står rättsstaten, marknadsekonomin och demokratin inför utmaningar från många håll i världen. Kina, Ryssland, Turkiet och EU:s interna problem skapar en allt större press på samhällsordningens grundläggande värderingar, sade Häkkänen.

- Östeuropa är det senaste området som infört medborgerliga friheter, demokrati, rättsstatsprincipen och marknadsekonomi. Därför är det förvånansvärt att man just i Polen ifrågasätter rättsstatsutvecklingen. Både i Finland och i Estland har man hårda erfarenheter av vad det innebär att leva utan västerländska grundläggande värderingar. Vi bör tillsammans på alla möjliga sätt stödja kommissionens arbete för att försvara rättsstatsutvecklingen, sade Häkkänen.

Häkkänen berömde också det långa och nära samarbetet mellan justitieministerierna i Finland och Estland. Det har skapats direkta kontakter mellan estniska och finska fängelser och utbytet av information löper smidigt. Också åklagarmyndigheterna i Estland och Finland har ett mycket bra samarbete och estniska och finska domstolar samarbetar dagligen.

- En allt större del av rättegångarna gäller gränsöverskridande ärenden. Domstolarna i Estland och Finland behöver ständigt rättshjälp och handräckning av varandra. Samarbetet fungerar, såväl när det gäller videoförhör och -sammanträden som verkställighet av domar, tackade Häkkänen.

- Eftersom vi har ett så nära samarbete inom näringslivet och vi arbetar och bor hos varandra, är det också viktigt att ha ett aktivt samarbete inom det rättsliga området för trygga medborgarnas rättssäkerhet.

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen