Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Häkkänen föreslår en domstolsmyndighet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2017 12.26 | Publicerad på svenska 6.10.2017 kl. 12.32
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen tänker föreslå att det i Finland inrättas en domstolsmyndighet. Domstolsmyndigheten ska ha till uppgift att stödja domstolarnas verksamhet så att de kan fokusera på sin kärnuppgift samt trygga deras oberoende. Häkkänen nämnde detta i sitt tal på juristdagen i Helsingfors.

- Jag tycker att det är dags att även Finland får en domstolsmyndighet. Detta skulle främja en effektiv och resultatrik skötsel av domstolarnas förvaltningsuppgifter och på så sätt trygga rättssäkerheten och en högklassig rättsskipningsverksamhet. Det skulle också svara på kraven som ställs på en modern rättsstat och understryka domstolarnas oberoende ställning, sade Häkkänen.

I dagens läge sköts domstolarnas centralförvaltningsuppgifter vid justitieministeriet.

Enligt Häkkänen ska justitieministeriet under hösten tillsätta ett projekt för att inrätta en domstolsmyndighet. Myndigheten skulle kunna inleda sin verksamhet i slutet av år 2019 eller under år 2020.

- Alternativen till placeringsort ska utredas enligt lagstiftningen om placering av statliga enheter och funktioner, betonade Häkkänen.

I sitt tal lyfte Häkkänen också fram nämndemannasystemet och dess inverkan på domstolsväsendets oberoende och förtroendet för domstolarnas verksamhet. Han tänker be justitieministeriets tjänstemän göra en bedömning av nämndemannasystemets framtid.

- För närvarande styrs rätt allvarliga och komplicerade brottmål till behandling i nämndemannasammansättning. Till skillnad från domstolarnas sakkunnigledamöter har nämndemän inte liknande specialsakkunskap i de ärenden de behandlar.

Rättsstatsprincipen måste respekteras

Justitieminister Häkkänen uttryckte också sin oro för att man i EU-länder har gett avkall på rättsstatsprincipen.

- Finland har arbetat aktigt för att trygga respekten för rättsstatsprincipen och stödjer kommissionens åtgärder som syftar till att säkerställa att medlemsstaterna iakttar såväl EU-rätten som rättsstatsprincipen.

Häkkänen anser att det är ytterst viktigt att Finland även i framtiden kategoriskt försvarar iakttagandet av rättsstatsprincipen inom EU för att trygga medborgarnas rättssäkerhet, grundläggande rättigheter och den europeiska värdegrunden.

Ytterligare upplysningar: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Hela talet (på finska)

Tillbaka till toppen