Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Justitieminister Häkkänen: Arbetet med att åtgärda överskuldsatthet måste fortsätta också under nästa valperiod

Justitieministeriet
11.12.2018 10.23 | Publicerad på svenska 11.12.2018 kl. 15.43
Pressmeddelande

Överskuldsatthet är ett växande samhälleligt problem som vi måste ingripa i på bred front och på många olika sätt, sade justitieminister Antti Häkkänen när han talade vid Garantistiftelsens seminarium om aktuella frågor inom ekonomin i Helsingfors i dag.

Under denna regeringsperiod har man ingripit i problemet såväl genom lagstiftningsåtgärder som genom ökade myndighetsresurser. För att förebygga överskuldsatthet har man skärpt bestämmelserna om snabblån och lagstiftningen har reviderats för att avveckla utsökningsgäldenärers flitfällor.

- Antalet betalningsanmärkningar och utsökningsskulder har ökat hela tiden. Många överskuldsatta personer kämpar i en ytterst svår situation. Under min ledning har man vid justitieministeriet på ett övergripande sätt berett olika åtgärder för att ingripa i överskuldsatthet. Jag anser att det är mycket viktigt att vidta åtgärder såväl för att förebygga överskuldsatthet som för att underlätta situationen för personer som redan är överskuldsatta. Utöver lagstiftningsändringar anvisar vi tilläggsresurser för att hjälpa dem som är överskuldsatta, sade justitieminister Häkkänen.

Vid ingången av nästa år träder en ny lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning i kraft. Lagen förbättrar möjligheten för dem som har skuldproblem att få ekonomi- och skuldrådgivningstjänster. Genom reformen ökas resurserna för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning, tryggas den lokala tillgången till dessa tjänster och förbättras samarbetet för att förebygga skuldproblem. Också domstolarna kommer att anvisas tilläggsresurser för snabbare behandling av fordringsmål. Dessutom utökas utsökningsväsendets resurser för att effektivisera rådgivningen för gäldenärer.

- Med de här tilläggen kan vi anställa till och med 50 personer som kan hjälpa överskuldsatta personer inom den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen, utsökningen och domstolarna. Avsikten är att överskuldsatta personer ska få hjälp och sina saker ordnade så snart som möjligt, konstaterade Häkkänen.

Häkkänen påminde att arbetet med att åtgärda överskuldsatthet måste fortsätta också under nästa valperiod.

- För att kunna åtgärda överskuldsatthet måste vi kombinera olika åtgärder på bred front. Jag anser att det är viktigt att kreditgivarna har tillräcklig och korrekt information om betalningsförmågan. Därför måste lagstiftningen om kreditupplysningar reformeras under nästa valperiod. I reformen bör bestämmelserna om användningen av såväl positiva som negativa kreditupplysningar ses över som en helhet. Kreditupplysningar behövs också i fortsättningen för att bedöma betalningsförmågan, men ett enskilt betalningsproblem får ändå inte hindra ett normalt liv. Justitieministeriet håller på att utarbeta en utredning om marknadsföring av snabblån för att lagstiftningen ska kunna bedömas genast i början av nästa period.

Ytterligare information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 029 515 0131, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen