Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Reformen av sametingslagen fortsätter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.2.2020 16.16
Pressmeddelande

Justitieminister Anna-Maja Henriksson har i dag träffat företrädare för Sametinget och FN:s permanenta forum för ursprungsfolksfrågor i Enare. Enligt ministern finns det ännu mycket Finland kan göra för att trygga samernas språkliga rättigheter och rättigheter som ursprungsfolk.

- Regeringen fortsätter med revideringen av sametingslagen. I januari tillsattes en beredningsgrupp med uppgift att bedöma behoven av lagändringar, berättade justitieminister Henriksson i samband med det förberedande mötet inför FN:s permanenta forum för ursprungsfolksfrågor.

I fjol ansåg FN:s kommitté för mänskliga rättigheter att Finland hade brutit mot konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Enligt kommittén var Finlands högsta förvaltningsdomstols godkännande av personer till Sametingets vallängd inte förenligt med Sametingets beslut.

- Anmärkningen från FN:s kommitté har tagits seriöst. Regeringen har redan informerat kommittén för mänskliga rättigheter om de åtgärder som ska vidtas och kommittén ska informeras om hur saken framskrider. Regeringsprogrammet innehåller flera åtgärder som syftar till att främja respekten för samernas språkliga och kulturella rättigheter.

Den här veckan ordnas det i Enare ett förberedande möte inför FN:s permanenta forum för ursprungsfolksfrågor. Av medlemmarna i FN:s permanenta forum är det sammanlagt 16 personer från olika delar av världen som deltar i mötet.

Ytterligare information:

Malin Brännkärr, statssekreterare, tfn 040 534 7727, [email protected]

Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]

Tillbaka till toppen