Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriets avdelningschefer utnämndes för den följande femårsperioden

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.7.2019 13.16
Nyhet

Statsrådet har utnämnt justitieministeriets avdelningschefer för tiden 1.1.2020–30.4.2024.

Alla personer som utnämnts till tjänsterna tjänstgör redan nu som avdelningschef i ett tjänsteförhållande för viss tid. Justitieministeriet utnämnde personerna för viss tid i våras, eftersom den dåvarande expeditionsministären inte kunde fatta beslut om utnämningar i fråga om den högsta ledningen.

Chef för avdelningen för demokrati och offentlig rätt är juris kandidat Johanna Suurpää. Avdelningen svarar för frågor som gäller demokrati, språk och grundläggande rättigheter samt ärenden som gäller offentlig rätt och allmän EU-rätt.

Chef för förvaltnings- och styrningsavdelningen är politices magister Tapio Laamanen. Avdelningen svarar för frågor som rör ekonomi-, personal- och informationsförvaltning samt förvaltningsärenden.

Chef för avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt är ekonomie magister Arto Kujala. Avdelningen svarar för ärenden som gäller straff- och processrätt, kriminalpolitik, brottsförebyggande, åklagarverksamheten och brottspåföljder.

Chef för avdelningen för privaträtt och rättsvård är juris kandidat, vicehäradshövding Antti Leinonen. Avdelningen svarar för ärenden som gäller privaträtt, rättshjälp, utsökning, ekonomi- och skuldrådgivning, intressebevakning och domstolarna.

Justitieministeriets organisation förnyades i maj.

Ytterligare information:
Pekka Timonen, kanslichef, tfn 09 1606 7502, [email protected]

Tillbaka till toppen