Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En handbok om samarbete mellan landskapen och olika organisationer på slutrakan - kommentera utkastet före den 2 maj

FinansministerietJustitieministeriet
19.4.2018 10.03
Nyhet

En handbok om samarbete mellan landskapen och olika organisationer håller på att beredas. Den första versionen av handboken på finska har publicerats och kan kommenteras på webbplatsen Regionreformen.fi. Handboken riktar sig till tjänsteinnehavare och förtroendevalda som svarar för beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen samt organisationsaktörer.

I handboken ingår en kort presentation av vilka möjligheter olika former av medborgarverksamhet ger ur landskapens och kommunernas synvinkel samt modeller för hur man kan bygga upp olika slags partnerskap mellan landskapet/kommunen och medborgarverksamhet. Handboken innehåller också rekommendationer till landskapens beredare.

Det första utkastet till handbok (på finska) finns på webbplatsen Regionreformen.fi

Redaktionen önskar kommentarer speciellt om det följande:
- Tycker du att någon synvinkel saknas i handboken? Vilken?
- Vilka rekommendationer vill du ge till landskapens beredare?
- Har du andra ändringsförslag till handboken?

Handboken kan kommenteras fram till den 2 maj 2018. Kommentarerna ska skickas per e-post till [email protected]

Handboken bereds i ett samarbete mellan Finlands Kommunförbund, delegationen för medborgarsamhällspolitik KANE, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry (Socialskyddsföreningen i Norra Karelen) och SOSTE Finlands social och hälsa rf. Handboken ges ut på finska och svenska som Kommunförbundets publikation. Av handboken kommer att finnas både en tryckt och en elektronisk version.

Ytterligare information: Päivi Kurikka, Finlands Kommunförbund, tfn 09 771 2509, [email protected]
Liisa Männistö, justitieministeriet/KANE, tfn 0295 150231, [email protected]  

Tillbaka till toppen