Hoppa till innehåll
Media

Det ska gradvis övergås till att använda enbart elektroniska pantbrev

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2016 13.29
Pressmeddelande

Ett förslag som syftar till att främja användningen av elektroniska pantbrev har blivit klar. Avsikten är att alla pantbrev som utfärdas för nya inteckningar i fortsättningen ges enbart i elektronisk form, och gamla skriftliga pantbrev omvandlas till elektroniska. Enligt förslaget ska elektroniska pantbrev inte längre på ansökan ändras till skriftliga. En regeringsproposition som gäller detta överlämnades till riksdagen den 18 februari.

Från och med 2020 ska gamla skriftliga pantbrev inte längre kunna ställas som säkerhet för en ny kredit. När nya krediter tas ska man antingen ansöka om nya inteckningar av vilka det utfärdas elektroniska pantbrev eller begära att gamla skriftliga pantbrev omvandlas till elektroniska.

Fastighetsägare som har ställt gamla skriftliga pantbrev som säkerhet för en kredit t.ex. hos banken behöver inte vidta särskilda åtgärder med anledning av den föreslagna lagändringen. Kreditgivarna skulle dock på ett enklare sätt en förut kunna ansöka om massomvandling av de gamla skriftliga pantbrev som de innehar.

De föreslagna ändringarna syftar till att möjliggöra en övergång från skriftliga pantbrev och till elektroniska tillvägagångssätt, vilket för sin del skulle effektivisera administrationen av de säkerheter som hänför sig till fastighetsköp. Detta skulle nytta såväl kreditgivarna som deras kunder. Ändringarna skulle dessutom effektivisera inskrivningsmyndigheternas verksamhet.

Bestämmelserna om elektroniska pantbrev i jordabalken trädde i kraft år 2013. Enligt bestämmelserna kan inteckningssökanden välja att få pantbrevet i antingen skriftlig eller elektronisk form. När lagen stiftades antog man att banker och andra betydande kreditgivare snabbt övergår till att använda enbart elektroniska pantbrev. Tillsvidare har övergången dock tagit längre än förväntat.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Pekka Pulkkinen (från och med 19.2), tfn 02951 50224, e-post: fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen