Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Pekka Timonen blir justitieministeriets kanslichef

Justitieministeriet
9.5.2018 13.20
Pressmeddelande

Statsrådet har utnämnt juris doktor Pekka Timonen till tjänsten som kanslichef vid justitieministeriet för nästa femårsperiod som inleds den 1 juni 2018.

Pekka Timonen är för närvarande chef för arbets- och näringsministeriets avdelning för sysselsättning och fungerande marknader. Tidigare har han arbetat under en femårsperiod som chef för ministeriets avdelning för arbetsliv och arbetsmarknad. Före det arbetade Timonen vid statsrådets kansli som chef för avdelningen för ägarstyrning. Pekka Timonen har dessutom erfarenhet av forsknings- och undervisningsuppgifter vid Helsingfors universitet.

Tjänsten blev ledig när justitieministeriets föregående kanslichef Asko Välimaa övergick till tjänsten som ledamot vid högsta domstolen från och med den 1 april.

Tjänsten söktes av 11 personer.

Närmare upplysningar: Arja Apajalahti-Laine, förvaltningsdirektör, tfn 0295 150 514

Tillbaka till toppen