Hoppa till innehåll
Media

Förslag: det positiva kreditupplysningsregistret ska förvaltas av Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen

finansministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 29.5.2020 11.42
Pressmeddelande

Det föreslås att Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet ska ta fram och vara registeransvarig för det planerade positiva kreditupplysningsregistret. Styrgruppen för det projekt som bereder kreditupplysningsregistret fastställde detta vid sitt möte i dag.

Syftet med det positiva kreditupplysningsregistret är att förebygga överskuldsättning. Med hjälp av registret kan kreditgivarna på ett enkelt och tillförlitligt sätt bedöma en persons betalningsförmåga. Registret möjliggör också en heltäckande och tillförlitlig uppföljning av kreditmarknaden med tanke på tillsynen av den finansiella stabiliteten.

Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen valdes till registeransvarig, eftersom enheten har erfarenhet av att upphandla, konkurrensutsätta, bygga och ta i drift informationssystem som liknar det positiva kreditupplysningsregistret. Dessutom har enheten det kunnande som behövs för att fram ett informationssystem för registret.

För planeringen av registret har anvisats ett anslag på 1,5 miljoner euro för 2020 och 2021. Planen för finansieringsbehovet och tidsplanen för det tekniska genomförandet av registret bereds i samarbete med Inkomstregisterenheten.

Avsikten är att tidsplanen för att genomföra och ta i bruk registret ska vara färdig i år. Målet är att registret åtminstone i fråga om konsumentkrediter ska kunna tas i bruk våren 2023.

Inrättandet av ett positivt kreditupplysningsregister är en av flera åtgärder i statsminister Sanna Marins regeringsprogram i syfte att bekämpa överskuldsättning.

Mer information:

Tanja Jaatinen, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 056, [email protected], beredningen av lagstiftning om ett positivt kreditupplysningsregister

Hanna-Mari Kotivuori, lagstiftningsråd, lagstiftningsrådet, tfn 0295 150 480, [email protected], beredningen av lagstiftning om ett positivt kreditupplysningsregister

Antti Makkonen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 0295 530 013, [email protected], beredningen av det positiva kreditupplysningsregistret, kreditinstitutssektorn och finansmarknaden

Arto Leinonen, projektchef, finansministeriet, tfn 0295 530 450, [email protected], beredningen av det positiva kreditupplysningsregistret

Projektsida  

Projekt för bekämpning av överskuldsättning

Tillbaka till toppen