Hoppa till innehåll
Media

Rattfyllerier kan behandlas i bötesförfarande från den 1 juni

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2019 13.00
Pressmeddelande

Bötesförfarandet utvidgas den 1 juni 2019 så att behörigheten att meddela körförbud till alla delar överförs till polisen. Ändringen innebär att ärenden som gäller rattfylleri kan behandlas i bötesförfarande.

Enligt den gällande lagen måste körförbud meddelas av tingsrätten, vilket hindrar tillämpningen av bötesförfarandet vid rattfylleri. I bötesförfarande behandlas brottet inte i domstol, utan beroende på brottet eller fallet förelägger polisen eller åklagaren ordningsbot eller ett bötesstraff. 

Ärenden som gäller grovt rattfylleri ska även i fortsättningen behandlas i domstol, likaså sådana rattfylleriärenden som kan leda till ett fängelsestraff.

Till följd av reformen ska polisen meddela körförbud efter att trafikbrottet har avgjorts antingen i bötesförfarande eller i domstol. Dessutom förnyas körförbudsförfarandet bland annat så att polisen kan höra föraren redan på gärningsplatsen. Polisens beslut om körförbud kan överklagas genom begäran om omprövning och därefter genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Bestämmelserna som gäller samtycke i samband med bötesförfarandet förenklas. Efter att reformen träder i kraft räcker det med att den misstänkte avstår från sin rätt till muntlig förhandling och samtycker till att ärendet avgörs i bötesförfarande. Den misstänkte behöver inte längre erkänna gärningen eller meddela att han eller hon godkänner påföljden för att ärendet ska kunna behandlas i bötesförfarande. Som motvikt till ändringarna som gäller samtycke stärks den misstänktes rättsskydd så att han eller hon kan anföra besvär hos tingsrätten utan begränsningar av besvärsgrunderna.

Utvidgandet av bötesförfarandet påskyndar behandlingen av brottmål och förbättrar därmed tillgången till rättslig prövning. Syftet med utvidgandet av bötesförfarandet är att ge domstolarna bättre möjligheter att koncentrera sig på sina kärnuppgifter. Genom att körförbudsbesluten koncentreras till polisen blir systemet för meddelande av körförbud tydligare.

Ytterligare upplysningar: Janne Kanerva, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 176, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen