Hoppa till innehåll
Media

Regeringen efterlyser metoder för att bekämpa rasism

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2020 15.05
Pressmeddelande
Handlingsprogrammet mot rasism och för goda relationer. Statsrådet.

Regeringen har inlett beredningen av ett handlingsprogram mot rasism och för goda relationer mellan olika grupper bland befolkningen.

Syftet med handlingsprogrammet är bland annat att motverka hatretorik och hatbrott, att främja icke-diskriminering i arbetslivet och att utveckla relationerna mellan olika befolkningsgrupper. Dessutom är målet att stärka kulturen och kompetensen för att ingripa mot rasism i Finland. Handlingsprogrammet baserar sig på en lägesbedömning som utarbetats tillsammans mellan frivilligorganisationer, forskningsinstitut och myndigheter under 2020.

- Alla former av rasism är fördömliga. Det finns inget utrymme för rasism i vårt land. Regeringen tar frågan på stort allvar och vårt mål är att bereda ett verkningsfullt handlingsprogram för att ta itu med befintliga problem, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- En dialog med det civila samhället är viktig för oss i beredningen av handlingsprogrammet. Därför inleder vi en idétävling för att uppmuntra frivilligorganisationer att delta i planeringen av åtgärderna, fortsätter justitieminister Henriksson.

Idétävlingen är indelad i tre olika kategorier. För två av dem kan man ansöka om statsunderstöd, det vill säga att de bästa idéerna kan få finansiering av staten. De idéer som beviljas statsunderstöd kan vara lokala, regionala eller riksomfattande utvecklingsprojekt som stöder uppnåendet av målen i handlingsprogrammet.

Beredningen av handlingsprogrammet leds av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet följer hur arbetet framskrider.

Handlingsprogrammet blir färdigt under våren 2021. Arbetet fortsätter inom olika förvaltningsområden till utgången av 2022.

Ytterligare information:
Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]
Lisa Palm, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 150 069, [email protected]

Handlingsprogrammet mot rasism:
Johanna Suurpää, avdelningschef, tfn 0295 150 534, [email protected]
Panu Artemjeff, specialsakkunnig, tfn 0295 150 211, [email protected]
Katriina Nousiainen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 275, [email protected]

Följ hur handlingsprogrammet framskrider
Idétävling för civilsamhällesaktörer: föreslå åtgärder till handlingsprogrammet mot rasism

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen