Hoppa till innehåll
Media

Användningsområdet för förvandlingsstraff för böter utvidgas 2021

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2019 13.39
Pressmeddelande

Möjligheten att använda förvandlingsstraff för böter utökas. Om en person upprepade gånger gör sig skyldig till likartade förseelser, ska bötesbrottet i framtiden behandlas i domstol. Reformen träder i kraft den 1 januari 2021 då ändringarna i polisens och justitieförvaltningens informationssystem blir klara.

Om polisen eller åklagaren har förlagt en person minst sex bötestraff för likartade förseelser som begåtts inom ett år, ska den sjunde förseelsen behandlas i domstol. Då kan bötesstraffet förvandlas till fängelse om böterna inte kan drivas in.

Kvoten för förvandling av dagsböter ändras så att fyra obetalda dagsböter motsvarar en dag i fängelse. För närvarande motsvarar tre dagsböter en dag i fängelse. Maximilängden för förvandlingsstraff sänks från 60 till 40 dagar i fängelse.

När riksdagen godkände lagändringarna förutsatte den bland annat att regeringen utreder möjligheterna att utveckla och utöka placeringen av personer som dömts till förvandlingsstraff i missbrukarvård i en anstalt utanför fängelset.

Avsikten är att ändringarna stadfästs vid presidentföredragningen i morgon på fredag.

Ytterligare upplysningar: Mirja Salonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 019, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen