Hoppa till innehåll
Media

Salla Hyvönen: Civilrättsligt samarbete över gränserna

Salla Hyvönen

Salla Hyvönen arbetar som projektchef för projektet Stöd och verktyg vid justitieministeriet. Projektet tar fram lösningar på problem i vardagen som gäller internationella privaträttsliga frågor, som ofta förekommer till exempel vid domstolar. Projektet erbjuder extra stöd och nya lösningsmodeller för dessa problem.

Projektet har  en nära koppling till verksamheten vid justitieministeriets enhet för internationell rättshjälp. Projektet innefattar utbildningar, nätverkande och skapande av ett webbverktyg. Som en del av projektet ordnas två större seminarier och fem informationsmöten för att öka kunskapen om EU:s förordningar på det privaträttsliga området.

Hyvönen arbetar huvudsakligen med detta projekt, men i hennes arbetsbild ingår också uppgifter inom EU:s civilrättsliga nätverk (European Judicial Network, EJN). Under projektperioden är Hyvönen den andra EJN-kontaktpersonen. Utöver det internationella nätverket har Finland ett eget nationellt nätverk där till exempel domare och Utsökningsverkets experter kan utbyta information.

Avsikten är att inom projektet skapa ett webbverktyg som domstolar kan använda framför allt i frågor som berör gränsöverskridande delgivning och bevisföring.

– Det finns olika förordningar och konventioner som måste beaktas vid behandling av privaträttsliga ärenden. Avsikten med webbverktyget är att ge direkta svar och sålunda försnabba behandlarens arbete, säger Hyvönen.

Hyvönen är utbildad till tradenom och har en magisterexamen i rättsvetenskap. Hennes doktorsavhandling, som handlar om internationella privaträttsliga förordningar, har samband med projektet.

Hyvönen har arbetserfarenhet både från den privata och offentliga sektorn.

–  Under den senaste tiden har mina arbetsuppgifter kretsat kring dessa frågor på olika sätt, säger Hyvönen. Mina tidigare tradenomstudier har också varit till nytta i projektets ekonomiförvaltning.

Enligt Hyvönen är människorna runt omkring en och samarbetet med olika intressegrupper det bästa med projektarbete.

– Det är roligt att samarbeta med kunniga personer, konstaterar hon.

Mer information om projektet Stöd och verktyg

Bekanta dig med EU:s civilrättsliga nätverk

Tillbaka till toppen