Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredare föreslår inrättande av en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet

Justitieministeriet
13.12.2018 13.46
Pressmeddelande

I en utredning som gjorts på uppdrag av justitieministeriet föreslås det att det ska inrättas en riksomfattande rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet. Enligt utredningen kan man på detta sätt lätta upp förvaltningen och tillhandahålla mer enhetliga tjänster.

Enligt förslaget ska de centralförvaltningsuppgifter som nu sköts vid justitieministeriet överföras till en riksomfattande myndighet. Till dessa uppgifter hör bland annat ekonomi- och personalförvaltningen samt lokalhanteringen.

Rättshjälps- och intressebevakningsmyndigheten ska svara för centralförvaltningen och den egentliga rättshjälps- och intressebevakningsverksamheten ska skötas av fyra till sex regionala enheter. De nuvarande sex rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten skulle dras in.

Den riksomfattande myndigheten skulle ha till uppgift att se till att det finns jämlik tillgång till tillräckliga rättshjälps- och intressebevakningstjänster samt ekonomi- och skuldrådgivning i hela landet. I utredningen konstateras att om förvaltningsuppgifterna i anslutning till rättshjälps- och intressebevakningsverksamheten sköts centralt av myndighetens kansli, kan byråerna koncentrera sig på sina kärnuppgifter.

Enligt förslaget ska rättshjälps- och intressebevakningsverksamheten fortsättningsvis skötas separat inom de regionala enheterna, eftersom det finns betydande skillnader i dessa funktioner. De skulle dock ledas av en gemensam direktör.

Enligt utredarna skulle reformen lätta upp förvaltningen och ge möjlighet att förenhetliga rättshjälps- och intressebevakningsverksamheten och ekonomi- och skuldrådgivningstjänsterna i hela landet.

Utredningen gjordes av direktören för Östra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt Esa Kyllästinen och vicehäradshövding Christer Lundström.

Utredningen skickas ut på remiss. Remissbehandlingens resultat kan användas vid beredningen av eventuella förslag till följande regeringsprogram.

Ytterligare upplysningar: Merja Muilu, regeringsråd, tfn 02951 50200, [email protected]

Mot en kvalitativt bättre och effektivare service - En utredning om inrättandet av en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet (på finska)

Tillbaka till toppen