Hoppa till innehåll
Media

Helhetssituationen för det finlandssvenska teckenspråket har utretts

Utgivningsdatum 19.1.2016 12.35
Nyhet

Justitieministeriet tillsatte på våren 2015 en samarbetsgrupp för teckenspråksfrågor och en av samarbetsgruppens uppgifter var att göra en utredning av helhetssituationen för det finlandssvenska teckenspråket. Utredningen är nu klar och den har publicerats i justitieministeriets publikationsserie.

I utredningen konstateras att ett av de största problemen är bristen på lärare och tolkar som behärskar det finlandssvenska teckenspråket, och det finns inte heller någon instans som svarar för forskning i språket. Det finlandssvenska teckenspråket är ett särskilt utrotningshotat språk. Enligt Finlandssvenska teckenspråkiga rf:s kartläggning från år 2015 finns det enbart ca 90 döva personer som använder det finlandssvenska teckenspråket.

De viktigaste utvecklingsbehoven i fråga om det finlandssvenska teckenspråket gäller forskning i språket och utbildning av utbildare som behärskar det finlandssvenska teckenspråket. 

Den viktigaste slutsatsen i utredningen är att det behövs ett övergripande program för att revitalisera det finlandssvenska teckenspråket.

Ytterligare upplysningar: Johanna Suurpää, fö[email protected], tfn 02951 50534

Tillbaka till toppen