Hoppa till innehåll
Media

Slutseminarium för programmet för bekämpning av våld mot kvinnor den 8 mars

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.2.2023 14.33
Nyhet

På den internationella kvinnodagen den 8 mars 2023 ordnar justitieministeriet ett slutseminarium för programmet för bekämpning av våld mot kvinnor. Anmäl dig till seminariet på Ständerhuset eller följ på distans.

Forskardoktor Karoliina Suonpää från Helsingfors universitet kommer att presentera resultaten av en undersökning där man utrett dödligt våld mot kvinnor i parrelationer. Undersökningen kommer att publiceras  senare i mars och den har genomförts inom ramen för regeringens program för bekämpning av våld mot kvinnor. Suonpääs anförande kommenteras av ansvariga socialarbetaren Milka Suuniittu-Sakari vid Tammerfors mödra- och skyddshem.

Anslag som reserverats för genomförandet av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor har använts för att finansiera organisationer som arbetar för att bekämpa våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld bland invandrade. Ordförande Ala Saeed från Irakin naisten yhdistys ry kommer att presentera ett projekt som fokuserat på attitydförändringsarbete på gräsrotsnivå mot hedersrelaterat våld. Mimmi Koukkula, specialsakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd, har lovat kommentera Saeeds anförande.

Utöver dessa anföranden får seminariedeltagarna höra hur situationen i fråga om våld mot kvinnor och bekämpningen av den ser ut ur ett internationellt perspektiv. Ambassadör Nina Nordström talar om detta.

Seminariet ordnas på Ständerhuset (Snellmansgatan 9–11, Helsingfors). Seminariet kan också följas på distans.

Anmälningen till Ständerhuset senast den 24 februari och deltagande i distanskontakt senast den 5 mars.

Program (på finska)

Ytterligare information: Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet, tfn 0295 150 418, [email protected]
 

Tillbaka till toppen