Hoppa till innehåll
Media

Information om de språkliga rättigheterna på teckenspråk

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2018 9.00
Nyhet

Vad är språkliga rättigheter och vem har sådana? Nu finns det information om detta även på båda teckenspråk och på klarspråk på justitieministeriets YouTube-kanal.

Till justitieministeriets uppgifter hör att främja tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna. Ministeriet har gett ut en broschyr om de språkliga rättigheterna och den finns tillgänglig även på teckenspråk. I broschyren finns allmän information om de språkliga rättigheterna och vad dessa innebär när man sköter ärenden hos myndigheterna.

I broschyren finns konkreta exempel på vad de språkliga rättigheterna betyder i olika vardagssituationer och det berättas bl.a. vad det är för skillnad mellan modersmål och kontaktspråk.

Visste du förresten att det finns tre officiella samiska språk i Finland och att man i Finland använder två olika teckenspråk? Läs broschyren för att få veta mer om dina språkliga rättigheter!

Mer information: Vava Lunabba, specialsakkunnig, tfn 02951 50136, och Maija Iles, regeringssekreterare, puh. 02951 50038, e-post: [email protected]

Information om de språkliga rättigheterna på teckenspråk

De språkliga rättigheterna

Tillbaka till toppen