Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Beredningen för att inrätta en domstolsmyndighet inleds

Justitieministeriet
26.1.2018 13.22
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen har i dag tillsatt ett projekt för att bereda inrättandet av en domstolsmyndighet. Syftet är att den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet i början av år 2020.

- Inrättandet av en domstolsmyndighet ska betona och trygga domstolarnas oberoende ställning. Samtidigt vill man säkerställa att domstolarnas administrativa uppgifter kan skötas på ett effektivt sätt, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Projektet består av två delar. I den första delen bereds de författningar som inrättandet av en domstolsmyndighet förutsätter och bedöms vilka uppgifter som överförs från justitieministeriet till myndigheten. I den andra delen planeras domstolsmyndighetens verksamhet och förvaltning. Beslut om var domstolsmyndigheten ska ligga fattas senare i projektet.

Beredningen för att inrätta en domstolsmyndighet ingår i regeringsprogrammet. Justitieministeriets kommission gav sitt förslag till  förslag till inrättande av en domstolsmyndighet i våras. Förslaget har varit på en omfattande remissbehandling.

Ytterligare uppgifter:
Kari Kiesiläinen, avdelningschef, tfn 0295 150 138
Jennimari Huovinen, regeringssekreterare, tfn 0295 150 394
specialsakkunnig Anu Koivuluoma, tfn 0295 150 228

Inrättande av en domstolsmyndighet 

Tillbaka till toppen