Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Pekka Pärnänen blir president vid arbetsdomstolen

Justitieministeriet
25.1.2018 13.23
Pressmeddelande

Regeringen har i dag gjort en framställning om att hovrättslagman Pekka Pärnänen utnämns till president vid arbetsdomstolen för tiden 1.3.2018-28.2.2025. Republikens president ska besluta om utnämningen på tisdagen den 30 januari 2018.

Pärnänen är hovrättslagman vid Östra Finlands hovrätt. För tillfället sköter han en tidsbunden lagmanstjänst vid Ylivieska-Brahestads tingsrätt. Tidigare har Pärnänen arbetat som avdelningsdirektör, hovrättsråd och fiskal vid hovrätten, justitierådman och sekreterare vid rådstuvurätten, tingsdomare vid olika tingsrätter och arbetsdomstolsråd vid arbetsdomstolen.

Han har också arbetat som specialsakkunnig och regeringsråd vid justitieministeriet. Pärnänen har dessutom varit ersättare för en sakkunnigledamot vid arbetsdomstolen.

Han är ordförande för arbetsrådet, ersättare i Finlands Advokatförbunds tillsynsnämnd och ledamot i domarförslagsnämnden.

Tjänsten som president vid arbetsdomstolen ledigförklarades på grund av att president Jorma Saloheimo går i pension.

Arbetsdomstolen är en specialdomstol för tvistemål som gäller arbets- och tjänstekollektivavtal. Arbetsdomstolen är också fullföljdsdomstol i ärenden som gäller fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan. Utöver detta kan besvär över avgöranden som arbetsrådet meddelat om vissa dispensbeslut anföras hos arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen kan även ge utlåtanden till andra domstolar. Vid arbetsdomstolen finns utöver presidenten och ett arbetsdomstolsråd, fyra sekreterare samt fjorton ledamöter med befattningen som bisyssla och deras ersättare. Till personalen hör också cirka fyra andra anställda.

Ytterligare information:

Tuula Pääkkönen, utvecklingschef, tfn 02951 50082, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen