Hoppa till innehåll
Media

Uppgifter om kandidaterna i välfärdsområdesvalet publiceras den 23 december

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2021 10.02
Nyhet

Valnämnderna för välfärdsområdesvalet fastställer den 23 december 2021 sammanställningarna av kandidatlistorna för välfärdsområdesvalet i januari. Uppgifterna om kandidaterna publiceras på justitieministeriets webbplats valfinland.fi under kvällens lopp.

Det finns 21 välfärdsområden och vart och ett av dem har egna kandidater. I kandidatlistorna antecknas för varje kandidat nummer, namn, yrke och hemkommun.

I välfärdsområdesvalet får den röstberättigade rösta endast på en kandidat som har ställts upp i det egna välfärdsområdet. Den röstberättigades välfärdsområde bestäms enligt hans eller hennes hemkommun. Information om till vilket välfärdsområde varje kommun hör finns på webbplatsen valfinland.fi.

Man kan också bekanta sig med kandidaterna i det egna välfärdsområdet via valtester, internet samt partiernas och kandidaternas reklam.

Det val som förrättas söndagen den 23 januari 2022 är Finlands första välfärdsområdesval. I välfärdsområdesvalet väljs representanter till välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesfullmäktige svarar för att ordna socialvård och hälso- och sjukvård och för att organisera räddningsverksamheten i välfärdsområdena från ingången av 2023.

Välfärdsområdena motsvarar i huvudsak de nuvarande landskapens områden. Ett undantag är landskapet Nyland, där det finns fyra välfärdsområden.

Helsingforsborna röstar inte i välfärdsområdesvalet, eftersom staden även i fortsättningen ansvarar för social- och hälsovården och räddningsväsendet i Helsingfors. Social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet gäller inte heller landskapet Åland.

Kandidaterna i välfärdsområdesvalet finns i justitieministeriets informations- och resultattjänst för val från och med den 23 december. 

Mer om välfärdsområdesvalet och röstning på www.valfinland.fi
Coronaanvisningar till väljarna i välfärdsområdesvalet
Institutet för hälsa och välfärd: Aktuellt om coronavirusläget


Vaalit.fi på Twitter
Vaalit.fi på Facebook
Videor om val på YouTube
Gratis telefonservice på svenska 0800 9 4771 och på finska 0800 9 4770.
WhatsApp-meddelandetjänst för valfrågor 050 438 8730

Tillbaka till toppen