Hoppa till innehåll
Media

Utlåtandetjänsten möjliggör ett elektroniskt remissförfarande

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.7.2014 10.07
Pressmeddelande -

Justitieministeriets nya webbtjänst utlåtande.fi öppnades för pilottestning den 1 juli. Tjänsten överför det formella remissförfarandet till ett elektroniskt format. Tjänsten öppnas för mer omfattande användning efter semesterperioden och målet är att hela den offentliga förvaltningen övergår till att begära utlåtanden via den elektroniska tjänsten.

Syftet med utlåtandetjänsten är att skapa ett smidigare remissförfarande, främja medborgarnas delaktighet och tillgång till information och leda till större öppenhet när det gäller lagberedning och remissförfarandena. Såväl medborgare och organisationer som myndigheter kan avge utlåtanden via tjänsten. Såsom i dag kan en begäran om utlåtanden också i fortsättningen riktas till vissa specifika remissinstanser. Alla avgivna utlåtanden kommer att vara tillgängliga för allmänheten och öppna för kommentarer.

För att pilottesta tjänsten används två arbetsgruppsbetänkanden om val. Arbetsgruppen som behandlat tidpunkten för val föreslår i sitt betänkande att kommunalvalet flyttas till april. I det andra betänkandet föreslår arbetsgruppen för internetröstning att internetröstning tas i bruk vid rådgivande kommunala folkomröstningar. Svarstiden för dessa två betänkanden går ut den 29 augusti.

Utlåtandetjänsten är en elektronisk demokratitjänst vid sidan om webbplatserna dinåsikt.fi, medborgarinitiativ.fi och invånarinitiativ.fi. Tjänsterna har utvecklats och administreras av justitieministeriet. Demokratitjänsterna har samlats ihop på portalen demokrati.fi.

Ytterligare upplysningar om utlåtande.fi:
projektchef Mikko Levämäki, tfn 02951 50410 (anträffbar fram till 11.7)
webbplanerare Oili Salminen, tfn 02951 50588

Information om projekten som är ute på remiss:
direktör Kirsi Pimiä, tfn 02951 50534 (anträffbar 1?4.7 och 14?17.7)
överinspektör Heini Huotarinen, tfn 02951 50127 (anträffbar fr.o.m. 31.7)

På grund av semesterperioden önskar vi att frågor skickas per e-post till adressen [email protected].

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen