Hoppa till innehåll
Media

Utlysning av understöd för att bekämpa våld mot kvinnor 2022

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2022 15.17
Nyhet

Justitieministeriet beviljar organisationer understöd för att genomföra programmet för bekämpning av våld mot kvinnor. I år kan finansiering sökas för arbete bland invandrade för att motarbeta våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld samt för att genomföra en kampanj för unga om digitalt våld i sociala medier.

Understöd beviljas för arbete på samhällsnivå och/eller individuell nivå bland invandrade för att bekämpa våld och hedersrelaterat våld mot kvinnor. Åtgärder kan gå ut på att förebygga våld mot invandrade kvinnor i allmänhet eller gälla hedersrelaterat våld, inbegripet åtgärder för att förhindra könsstympning av kvinnor eller tvångsäktenskap. I understöd beviljas högst 100 000 euro.

Med det andra understödet finansieras ett projekt för att genomföra en kampanj riktad till unga om digitalt våld eller våld på webben. Målgruppen för kampanjen är minderåriga, det vill säga unga i åldern 12–17 år. Kampanjen har som mål att öka ungdomarnas medvetenhet om olika former av trakasserier och våld på webben och i sociala medier. I understöd beviljas högst 50 000 euro.

Ansökningstiden pågår till och med den 25 mars.

Ytterligare information: Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 418, [email protected] 

Mer information om ansökan om understöd för bekämpning av våld mot kvinnor
 

 

Tillbaka till toppen