Hoppa till innehåll
Media

Den nya delegationen för språkärenden uppmuntrar till dialog

Utgivningsdatum 26.4.2016 10.21
Nyhet

Hur förverkligas de språkliga rättigheterna i Finland? Hur förhåller man sig till olika språkgrupper i Finland? Får man service på finska och svenska på det sätt som språklagstiftningen förutsätter?

Bland annat dessa frågor diskuteras i delegationen för språkärenden som har till uppgift att främja de språkliga rättigheterna i Finland. Delegationen finns i anslutning till justitieministeriet. Den bistår ministeriet vid beredningen av statsrådets berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen som ska lämnas till riksdagen följande gång år 2017.

Den nya delegationen inledde sin verksamhet den 27 april. Enligt delegationens ordförande Pirjo Hiidenmaa, FD, professor i facklitteraturforskning och facklitterärt skrivande vid Helsingfors universitet, tar arbetet med språkfrågor aldrig slut.  

– När det gäller språk finns det alltid något nytt att diskutera och utreda. Det finns alltid också rum för förbättringar. En intressant fråga just nu är på vilket sätt social- och hälsovårdsreformen kommer att påverka de språkliga rättigheterna. Också det aktuella migrationsläget har väckt en diskussion om språk och attityder till olika språk i Finland, konstaterar Hiidenmaa.

Under den pågående mandatperioden (2016–2020) kommer delegationens verksamhetssätt att förnyas. Medlemsantalet har minskats, och avsikten är att också annars effektivisera och förenkla verksamheten. Under hösten 2016 ordnar delegationen för första gången ett samråd om språkärenden som syftar till att främja dialogen mellan statsrådet och olika språkgrupper.

Justitieministeriet har inlett beredningen av berättelsen som ska lämnas till riksdagen, och som en del av beredningen har de centrala intressentgrupperna bjudits in på ett seminarium och hörande som ordnas den 17 maj 2016 vid Ständerhuset i Helsingfors. En omfattande remissbehandling av frågor som gäller tillämpningen av språklagstiftningen pågår som bäst. Tidigare på våren genomfördes också en enkät för att utreda medborgarnas åsikter och erfarenheter om förverkligandet av de språkliga rättigheterna. 

Ytterligare upplysningar:

Språkrättsrådet Corinna Tammenmaa, tfn 02951 50181
Överinspektör Vava Lunabba, tfn 02951 50136
Överinspektör Liisa Männistö, tfn 02951 50231

e-post: [email protected]

Läs mer:

Delegationen för språkärenden 2016-2020

Information om de språkliga rättigheterna på justitieministeriets webbplats

Enkäten Hur förverkligas de språkliga rättigheterna i Finland?

Justitieministeriets begäran om utlåtande om tillämpningen av språklagstiftningen

Tillbaka till toppen