Hoppa till innehåll
Media

Nytt råd för brottsförebyggande har tillsatts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2018 13.23
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag tillsatt rådet för brottsförebyggande för följande treårsperiod som inleds i december. Rådets nya ordförande är Sakari Melander som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet. Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen fortsätter som vice ordförande.

Rådet för brottsförebyggande är ett sakkunnig- och samarbetsorgan som finns i anslutning till justitieministeriet och behandlar frågor som har samband med att förebygga brott, minska de olägenheter som följer av brott och förbättra säkerheten.

Rådet främjar det lokala brottsförebyggande arbetet bl.a. genom att erbjuda experthjälp, delta i utdelningen av det ekonomiska stödet som beviljas av justitieministeriet och informera om goda sätt att förebygga brott.

Under den kommande mandatperioden fokuserar rådet bl.a. på möjligheterna att utnyttja forskningsdata vid brottsbekämpning och utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet.

Ett särskilt tyngdpunktsområde år 2019 är förebyggande av drogrelaterad brottslighet bland ungdomar. Detta tema tas upp också under Finlands ordförandeskap i det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet.

Ytterligare upplysningar:
Minna Piispa, konsultativ tjänsteman, generalsekreterare för rådet för brottsförebyggande, tfn 02951 50223, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen