Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Mer systematiska riskbedömningar för att förebygga återfall i brott

Justitieministeriet
13.9.2018 14.43
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ett effektivare system för att bedöma risken för våld och förbättra övervakningen vid frigivning av fångar. Syftet är att minska återfallsrisken för personer som dömts för mord, dråp eller försök till mord eller som återfallit i vålds- och sexualbrott. De föreslagna reformerna är en del av minister Häkkänens paket för att skärpa straffen.

Enligt förslaget ska man förbättra bedömningen av risken för våld, planmässigheten av åtgärderna under strafftiden samt övervakningen och stödåtgärderna i samband med villkorlig frihet i fråga om personer som för första gången döms för mord, dråp eller försök till mord eller som återfallit i vålds- och sexualbrott.

- Åtgärderna för att förbättra bedömningen av våldsrisken är en del av programmet för att skärpa straffen. Lagförslaget som nu lämnas till riksdagen syftar till att minska risken för återfall i allvarliga våldsbrott. Målet är att förebygga nya vålds- och sexualbrott, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Enligt förslaget ska det i planen för strafftiden som uppgörs i början av fängelsetiden systematiskt göras en bedömning dels av omständigheter som kan inverka på att det brottsliga beteendet fortsätter och dels av omständigheter som kan styra till ett liv utan brott.

Det föreslås också att man vid frigivning av fångar som dömts för vålds- och sexualbrott i regel gör en bedömning av deras risk för våld. Bedömningen ska basera sig på särskilda bedömningsmetoder och andra tillgängliga uppgifter om fången. För att bedömningen ska kunna göras på ett effektivt sätt föreslås det att Brottspåföljdsmyndigheten ska ha rätt att få hälsouppgifter som gäller fången. Motsvarande bedömning av risken för våld görs för närvarande vid prövning av villkorlig frigivning från fängelse på livstid.

Övervakning av villkorlig frihet syftar till att stöda den frigivna fångens möjligheter att leva ett liv utan brott. Avsikten är att se till att speciellt de fångar som bedöms ha en hög risk att begå ett nytt vålds- eller sexualbrott ställs under övervakning vid villkorlig frihet. Förslaget syftar också till att säkerställa att man har tillgång till nödvändiga uppgifter om fångens hälsotillstånd då bedömningen görs.

Det har konstaterats att ju fler fängelsestraff en person har, desto mer sannolikt är det att han eller hon återvänder till fängelse. Sannolikheten för återfall i brott är högst några veckor eller månader efter frigivning från fängelse. Därför skulle ställande under övervakning öka myndigheternas möjligheter att stöda ett liv utan brott.

Lagändringen avses träda i kraft från början av maj.

Ytterligare information: Anni Karnaranta, specialsakkunnig, direktör, tfn 050 389 1508, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial

Tillbaka till toppen